Βότανα

Λουίζα (Ελλάδας)

0.901.80

Λυγαριά (Αλβανίας)

2.805.60

Μάκα (Περού)

1.503.00

Μέντα (Ουγγαρίας)

0.901.80