Βότανα

Θυμάρι (Ελλάδας)

0.851.70

Ιβίσκος (Αιγύπτου)

0.701.40

Ιξός ( Τουρκίας )

1.803.60

Ιπποφαές (Σερβίας)

1.404.30

Κάρδαμο (Ινδίας)

1.803.60