Βότανα

Γκίνσενγκ (Κορέας)

3.206.40

Γκραβιόλα (Περού)

3.406.80