Βότανα

Χένα άχρωμη (Ε.Ε)

1.002.00

Χένα μαύρη (Ιράν)

1.402.80

Ψύλλιο (Γαλλίας)

3.006.00