Μπαχαρικά

Θυμάρι (Ελλάδας)

0.851.70

Κάρδαμο (Ινδίας)

1.803.60

Κάρυ Ινδιών Α’

0.601.20

Κουκουνάρι (Κίνας)

2.404.80